• Τηλέφωνα


    210-3608609, 210-3608601

  • Email


    info@wintowin.gr

Υποστήριξη

Οδηγίες Αποστολής SMS

1.  Στο πεδίο «Από» (εμφανίζεται σαν τον αποστολέα), εισάγετε μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες (A-Z, a-z).  Ελληνικοί χαρακτήρες – κενά – σύμβολα – τελείες μη αποδεκτοί.

2.  Στο πεδίο «Από», μπορείτε να βάλετε σαν θέμα μια λέξη που θα έχει κεφαλαία και πεζά γράμματα ταυτοχρόνως. Σε κάποιες συσκευές που υποστηρίζουν παλαιά ακόμα τεχνολογία η παράδοση του sms θα γίνει έχοντας τον αποστολέα με κεφαλαία γράμματα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παράδοση θα γίνει κανονικά.

3. Στο πεδίο «Προς» επιλέγετε τον αριθμό που επιθυμείτε με τον ακόλουθο τρόπο : 306971555555 και όχι 6971555555 ή +306971555555 ή 00306971555555 (όσον αναφορά για αποστολές εντός Ελλάδας). Με την ίδια μορφή θα πρέπει να είναι αποθηκευμένοι και οι αριθμοί μέσα στις λίστες σας. Οι λίστες θα πρέπει να είναι μορφής .txt, δηλαδή σημειωματάριο (Έναρξη->Όλα τα Προγράμματα->Βοηθηματα->Σημειωματάριο). Εάν έχετε λίστες σε μορφή MS Excel (.xls/.xlsx), θα είναι σε δύο στήλες (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) και φροντήστε να μην υπάρχουν κενά και κενές γραμμές.

4. Στο πεδίο «Μήνυμα» γράφετε το κείμενο που θέλετε να αποστείλετε (έως 160 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες). Αν θέλετε να αλλάξετε γραμμή, πατάτε Enter, μη βάζετε τόνους ή απόστροφους (ούτε μονές ούτε διπλές), μπορείτε κανονικά να  χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα : / ? , . !), μη χρησιμοποιήτε το σήμα του € (στη θέση του βάλτε απλά ένα Ε ή τη λέξη ολογράφως ΕΥΡΩ), μη χρησιμοποιήτε διαλυτικά ( Ϊ ) . Τέλος μη κάνετε copy/paste το κείμενο σας από  το word, δακτυλογραφήστε το κατευθείαν μέσα στο πλαίσιο του κειμένου εσείς.

5. Εάν το μήνυμα σας είναι μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες (long sms), τότε ισχύουν τα ακόλουθα: 1 SMS = έως 160 χαρακτήρες, 2 SMS = έως 306 χαρακτήρες, 3 SMS = έως 459 χαρακτήρες, 4 SMS = έως 612 χαρακτήρες, 5 SMS = έως 765 χαρακτήρες.

Οδηγίες μαζικής εισαγωγής επαφών σε ομάδα

Για να κάνετε μαζική εισαγωγή επαφών σε ομάδα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο τύπου .txt.

1. Πηγαίνετε στο Έναρξη->Προγράμματα->Βοηθήματα->Σημειωματάριο

2. Εκεί τοποθετείτε τα νούμερα που επιθυμείτε το ένα κάτω από το άλλο

Παράδειγμα :

306971000000
306971000001
306971000002
306971000003
306971000004
306971000005

3. Τέλος αποθηκεύετε το αρχείο σας, το επιλέγετε και το ανεβάζετε.

4. Εναλλακτικά, στο νέο αρχείο που δημιουργήσατε, κάνετε copy/paste από .xls/.xlsx τη στήλη με τα νούμερα. Φροντίστε να μην υπάρχουν κενές γραμμές κατά την επικόλληση.

5. Αφού έχουν ανεβεί οι επαφές στην ομάδα, επιλέγετε Αποστολή SMS και εκεί, επιλέγετε Group. Θα σας βγει η δυνατότητα «Επιλέξτε μία ομάδα» για να επιλέξετε την ομάδα επαφών στην οποία θέλετε να αποστείλετε sns.

6. Όταν κάνετε εισαγωγή σε ομάδα επαφών που έχει ήδη τηλέφωνα καταχωρημένα, σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η εκάστοτε εισαγωγή αφαιρείται αυτόματα.

Οδηγίες μαζικής εισαγωγής επαφών σε ομάδα με στοιχεία ονοματεπώνυμο και κινητό

Δημιουργείστε ένα αρχείο .xls/.xlsx με δύο στήλες, όπου αριστερά θα είναι το ονοματεπώνυμο και δεξιά το κινητό τηλέφωνο, με σκοπό να μπορείτε να παρακολουθείτε και να διορθώνετε πιο εύκολα αριθμούς κινητών τηλεφώνων, καθώς θα ξέρετε σε ποιον αντιστοιχεί το εκάστοτε νούμερο. Εφόσον έχετε δημιουργεί και αποθηκεύσει το αρχείο, το ανεβάζετε ακολουθώντας την επιλογή «Εισαγωγή επαφών από αρχείο .txt/.xls/.xlsx).

Προγραμματισμένα SMS

Για να προγραμματίσετε μελλοντική αποστολή sms, πρέπει να έχετε πρώτα εισαγάγει μία ομάδα επαφών και να έχετε ρυθμίσει στο λογαριασμό σας σωστά την ελληνική ώρα.