• Τηλέφωνα


    210-3608609, 210-3608601

  • Email


    info@wintowin.gr

Εταιρικό Προφίλ

Η Win to Win – Business Consultants ιδρύθηκε το Μάιο του 2009. Είμαστε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, με υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Όραμά μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία, μεταξύ της εταιρείας και των πελατών, οριζόντιων σχέσεων (win-win), με απώτερο σκοπό την εν γένει αναβάθμιση του ελληνικού επιχειρείν!

Α. Επιδοτούμενα Προγράμματα εδώ >>
Η κύρια δραστηριοποίησή μας είναι η εκπόνηση επενδυτικών πλάνων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η εμπειρία των στελεχών μας στο αντικείμενο είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας μας, γεγονός που αποδεικνύεται, αφενός από το πλήθος των προτάσεων που έχουμε υποβάλλει, αφετέρου από τα πολύ μεγάλα ποσοστά εγκρισιμότητας των επενδυτικών μας πλάνων.

Β. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες εδώ >>
Στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπόνησης ενός επενδυτικού πλάνου, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση business plans, marketing plans και ερευνών αγοράς, ενώ μπορεί να αποτελέσει έναν καλό σύμβουλο χρηματοδότησης και εύρεσης κεφαλαίων. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO), όπου σε συνεργασία με τους φορείς πιστοποίησης, είναι εξασφαλισμένη όχι μόνο η λήψη του προτύπου, αλλά η εισαγωγή ενός ευέλικτου εργαλείου διοίκησης στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Γ. Τμήμα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου εδώ >>
Ακόμη, έχουμε αναπτύξει τμήμα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, με στόχο να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις internet σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό περιλαμβάνει την κατοχύρωση domain name, τη φιλοξενία (hosting), το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση μίας ιστοσελίδας γρήγορα και αξιόπιστα. Παράλληλα, μέσω της Περιοχής Πελατών, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται Online τις υπηρεσίες και τα domains του.

ΣΤ. Τμήμα Διαφήμισης και Επικοινωνίας εδώ >>
Τέλος, υπάρχει το τμήμα Διαφήμισης και Επικοινωνίας, που αναλαμβάνει το στήσιμο διαφημιστικής καμπάνιας στο διαδίκτυο (Google) και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κλπ.), ενώ σε συνεργασία με τους γραφίστες μας μπορεί να δημιουργηθεί – ολοκληρωμένα – η εταιρική ταυτότητα του διαφημιζόμενου.

Στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής καμπάνιας, μέσα από το http://sms.wintowin.gr παρέχεται μία ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρησης σύντομων μηνυμάτων SMS για την άμεση προσέγγιση του κοινού στόχευσης.